ANATOMIJA LJUDSKE DESTRUKTIVNOSTI 2 PDF

Erich Fromm Anatomija ljudske destruktivnosti Druga knjiga Preveli Gvozden Flego Vesna Marčec-Beli ZAGREB ERICH FROMM: DJELA. This Page is automatically generated based on what Facebook users are interested in, and not affiliated with or endorsed by anyone associated with the topic. stars2 of 5 stars3 of 5 stars4 of 5 stars5 of 5 stars . Žmogaus destruktyvumo anatomija (I tomas) . Anatomija ljudske destruktivnosti ( Hardcover).

Author: Voodoolabar Toshura
Country: Yemen
Language: English (Spanish)
Genre: Software
Published (Last): 4 January 2014
Pages: 278
PDF File Size: 3.90 Mb
ePub File Size: 4.45 Mb
ISBN: 529-9-97392-762-6
Downloads: 6789
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Vudolrajas

Izvan moje kompetencije je da vrednujem tu oitu kontradikciju. Unitava njem svijeta postajem siguran da me svijet nee smrskati.

Erich Fromm – Anatomija Ljudske Destruktivnosti 2

II in the center. Prilikom pravilnog izabiranja ovjeka vodi njegov razum. A point-to-point for purposes, articles and readers, New York: Jedino ona sama i ono to joj pripada imaju znaaj, dok je osta tak svijeta manje ili vie beznaajan ili bezbojan te, s obzirom na njen dvostruki standard, narcisoidna osoba pokazuje ozbilj ne nedostatke u prosuivanju; nedostaje joj sposobnost objektiv nosti.

Amazon Renewed Refurbished products with a warranty. On je pokazao da se kastrirani odrasli muki mievi dvadeset i pet dana stari odreeno vrijeme nakon operacije vie ne bore kao to su to inili prije kastracije, ve se, umjesto toga, ponaaju miroljubivo. Ne uzimajui u obzir neke elementarne re akcije, kao to su reakcija na strah ili seksualne pobude, ne po stoji ljudsle program koji bi mu govorio kako odluiti u naj veem broju sluajeva u kojima njegov ivot moe zavisiti o ispravnoj odluci; izgleda da je ovjek bioloki najbespomoniji i najneotporniji od svih ivotinja.

No sigurno je da narcisoidnost nije jedini uzrok tih pojava, o ijim emo drugim vidovima rasprav ljati kasnije. Povijesni pristup je jaao, naroito u Sjedinje nim Amerikim Dravama, prouavanjima antropologije kulture. Ali ta relativna stabilnost ne podrazumijeva nestajanje dihotomije; ona je samo uspavana i postaje vidljiva im se promijene destruktivnostti te relativne stabilnosti.

To je razumljivo u prin cipu, bioloki i neurofizioloki, premda je za potvrdu te teze po-trebno jo mnogo podataka. Psihoana litiki podaci ljdske pokazuju da su neurotine tendencije i sek sualne neobinosti kao voajerizam, kompulzivna masturbacija ili kompulzivna potreba za seksualnim odnosom esto posljedica takvih ranih zabrana.

  DICTIONARY OF ECONOMICS GRAHAM BANNOCK PDF

To moe biti jedino rezultat drastinih promjena u drutvenoj organizaciji koju tre ba preobratiti od orijentacije na vladajuu silu vlasnitva na i votnu orijentaciju; od imanja i nagomilavanja bivstvovanju i su djelovanju.

Jo jedan razlog u prilog zakljuku da u ovjeku postoji inhe rentni poticaj borbe za slobodu lei u injenici da je sloboda uvjet cjelovitog razvoja linosti, njenog mentalnog zdravlja i bla gostanja; njeno odsustvo osakauje ovjeka i nezdravo je.

Erich Fromm – Anatomija Ljudske Destruktivnosti 2 – [PDF Document]

Real Estate and Rentals are subsidiary companies. Na oskvrnue jednog od simbola grupne narcisoidnosti kao to je zastava ili osoba cara, predsjednik ili ambasador reagira se s tako intenzivnim bijesom i agresi jom, da je narod voljan podrati voe ak i u ratnoj politici.

Please differ a human accumulation with a detailed click; Thank some minutes to a remote or due epilogue; or find some lines. To se vidi po podacima o razlici u pojavljivanju rata od najprimitiv nijih kultura do onih na viem stupnju razvoja. Samosvijest i predvianje donijeli su, meutim, uasne daro ve slobode i odgovornosti. Takav bi se uvjet mogao ostvariti u predvidljivoj budunosti pomou dru gaijeg sistema proizvodnje, vlasnitva i potronje; ali rei da bi takvo stanje moglo biti dostignuto ne znai, naravno, da e biti dostignuto ili da bi ga bilo lako dosei.

Pojedini vojnici su bili motivirani osjeajem da se bore za svoje ivote, te da se radi o ubiti ili biti ubijen.

Veza izmeu samopotvrivanja, agresije, mukih hormona i moda Y kromosoma navodi na mogunost da mukarci mogu biti obdareni s vie samopotvrujue agresije no ene i da su bolji generali, kirurzi ili lovci, dok ene mogu biti vie zatitne, brine, bolji lijenici i uitelji. Iako dananja misao, posebno u psihologiji, nije naroito pri jateljski raspoloena prema takvim pitanjima za koja se obino smatra da pripadaju podruju filozofije i drugih subjektivnih spekulacija, nadam se da u u slijedeoj raspravi dokazati da zaista postoje podruja za empirijsko ispitivanje.

  APSARA SIDDHI PDF

Ta jednodunost uspijeva matu transformirati u stvarnost budui da se za veinu ljudi stvarnost sastoji od jednodunosti, a ne za sniva se na razumskom ili kritikom prouavanju. Mnogim ljudima manjka samopotvrujua agresivnost, a mnoge ene odlino obavljaju zadatke koji takvu agresivnost trae. Shop Dennis Kirk and download your form! Freud, iznosi miljenje da rat nije uzroko van ljudskom destruktivnou, ve njegov uzrok vidi u stvarnim sukobima meu grupama, koji su uvijek bili rjeavani nasiljem, budui da nije postojao meunarodni zakon prema kojem bi kao u civilnom zakonu sukobi mogli biti mirno rijeeni.

Tek potpunim razvojem kapitalizma i ranije, u anatomiija drutvima kao npr. Ta lista specifino ljudskih karakteristika trpi od toga to je deskriptivna i enumerativna, to je nesistematska i to ne po kuava analizirati njihova zajednika stanja. Hitler je ak morao reirati lani napad na lesku radio-stanicu od stra ne navodnih Poljaka u stvari preruenih nacista da bi po budio osjeaj obrane protiv napada.

Moe biti odan cilju gomi lanja bogatstva, stjecanja moi, unitenju destruction ili cilju voljenja i bivanja produktivnim i hrabrim. Mit je da je ovjek nesposoban osloboditi se vladajuih voa, a pobijaju ga sva ona drutva koja dobro ljjudske bez ljudsme. U ponovnom razmiljanju o eksperimen tima o utjecaju mukih hormona na agresiju stjeem dojam da su obje interpretacije mogue, ali da zbog biolokih razloga dru ga izgleda vjerojatnijom.

Anatomija Ljudske Destruktivnosti Vol I

Modana stanina aktivnost poinje u embrionalnom ivotu i vjerojatno pridonosi organizacionom razvoju. Taj klju je, vjerujem, na vlastiti duh. Zadatak terapeuta je, prvo, pomoi osobi da postane svjesna te smetnje, da shvati kako se razvila i najvaniji omoguiti joj da shvati koji su drugi faktori u nje nom karakternom sistemu i njenoj okolini koji je podupiru i op skrbljuju energijom.